درباره ما


شرکت بلبرینگ جورابچی

بلبرینگ جورابچی با پیشینه ای چندین ساله در زمینه تهیه و توزیع انواع بلبرینگ و قطعات صنعتی و سیستم های جدید بلبرینگ
Linear Guideway-Ballscrews-Linear Bushing System
فعالیت داشته و نیز قادر می باشد که سفارشات شما را با هر مارک و هر تیپ که باشد در کمترین زمان ممکن تهیه و تحویل نمایید.

3210

بلبرینگ جورابچی

4110

بلبرینگ جورابچی

2342

بلبرینگ جورابچی

308

بلبرینگ جورابچی